Vi drömmer om en kyrka

”Vi drömmer om en kyrka, som genom att älska Gud och människor, får vara med om att göra Sörmland till en bättre plats” (Folkkyrkans vision)

Den drömmen tar sig uttryck i en kyrka som..

.. är Jesuscentrerad och vill läsa, leva och lära Bibelns budskap om Jesus Kristus.
.. är Kärleksfull, som älskar Gud, människor och livet.
.. är aktiv och Överlåten till sitt uppdrag och strävar efter att göra sitt bästa i allt den gör.
.. är Nutida. Där vår kommunikation och våra uttryckssätt upplevs relevanta för nutidsmänniskan.
.. är Relationella. Där kyrkan inte bara är någonting vi går till utan någonting vi är. Där vi är kyrka i våra relationer till varandra och våra vänner.

Den kyrkan är värd att drömma om!